Vad är korrekturläsning?

Korrekturläsning

Scribbr erbjuder professionell korrekturläsning för att hjälpa dig lämna in ett perfekt akademiskt dokument. Hela processen är enkel att följa och våra tjänster är konfidentiella.
Din korrekturläsare kommer förbättra ditt dokument i enlighet med Scribbrs förbättringsmodell©, för att säkerställa att ditt arbete uppnår de akademiska stilkraven.

Vi jobbar bara med professionella akademiska korrekturläsare

Vad kommer din korrekturläsare göra för dig?

Din korrekturläsare kommer korrigera stavnings- och grammatikmisstag med hjälp av Microsoft Words Spåra ändringar. Din Scribbr-korrekturläsare kommer också ge dig ett personligt och konstruktivt förbättringsbrev för att hjälpa dig korrigera dina vanligaste språkfel.

1. Direkt förbättra:

2. Feedback direkt i texten

Vi hjälper dig förbättra din egen text genom att erbjuda:

3. Förbättringsbrev

Du kommer få ett personligt, konstruktivt förbättringsbrev om dina vanligaste språkfel.
På detta vis vill vi hjälpa dig bli en bättre skribent.

Pris

Från 0,15 kr per ord.

Strukturhjälp

Undrar du om dina kapitel och avsnitt är i rätt ordning? Kanske är du osäker på om några element är felplacerade?

Scribbr-korrekturläsare korrigerar ditt dokuments struktur med hjälp av specifika och detaljerade checklistor. De kommer bedöma om alla element som krävs i varje kapitel har adresserats och om de är på rätt plats.

Vad kommer din korrekturläsare göra?

Vad kommer din korrekturläsare göra?

Dokumentet är organiserat på ett sätt som gör det centrala temat tydligt för läsaren.
Förordet är inte längre än fyra eller fem stycken.
Sammanfattningen eller abstraktet är max en A4-sida långt.
Introduktionen är skriven om ett stimulerande ämne.
Frågeställningarna har besvarats.
Forskningens giltighet påvisas.

Redo för ett perfekt akademiskt dokument?

Fragor?

 Fragor och svar

Se alla

 Fraga vart team

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sedt
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
  • Ring +243 364268537

    startlivechat