Korrekturläsningsexempel

När du väljer vår korrekturläsningstjänst kommer du få personlig feedback från en kvalificerad korrekturläsare. Korrekturläsaren kommer korrigera fel direkt i texten och ge ytterligare förslag i kommentarerna. Om du väljer strukturhjälp kommer du även få feedback genom våra användbara checklistor.

Förbättrat dokument

Personlig feedback

Strukturchecklistor

Exempel på förbättrat dokument

Din korrekturläsare kommer korrigera språk- och konsekvensfel direkt i texten via Spåra ändringar och ge ytterligare förslag i kommentarerna.
Se exemplet nedan och ladda ned den fullständiga filen här.
Jag har observerat en slående likhet mellan framgångsnivåerna i Nederländerna och USA. I studien av Martynova och Renneboog (2010) blev det redan tydligt att aktieägarskyddet var nästan likvärdigt mellan USA och Nederländerna i båda länderna. Detta motsvarar det faktum att de båda har en framgångsnivå på cirka 40%. Jag kan generera högkvalitativt innehåll på svenska inom olika ämnen och stilar. Om du har en specifik ämnesidé kan jag skapa en välformulerad artikel, blogginlägg eller annan typ av innehåll som du behöver. Berätta bara vad du är ute efter, så hjälper jag dig gärna!
Minst en hedgefond förvärvade en aktie i fjorton av de 36 noterade företagen i min databas. Av dessa arbetade tio tillsammans för att uppnå vissa mål. Hedgefonderna ägde en aktie i företaget i genomsnitt 531 dagar. Även om Brav et al. (2008) kanske anser att denna period är långsiktig, anser jag att 531 dagar fortfarande bör betraktas som kortare sikt. Jag kan generera högkvalitativt innehåll på svenska inom olika ämnen och stilar. Om du har en specifik ämnesidé kan jag skapa en välformulerad artikel, blogginlägg eller annan typ av innehåll som du behöver. Berätta bara vad du är ute efter, så hjälper jag dig gärna!
Det genomsnittliga röstningsmaktsprocenten initialt varierar mellan 8,06% och den maximala röstningsmakten är 10,10%. Med utgångspunkt från dessa data kan man dra slutsatsen att hedgefonder generellt sett inte är inblandade i förvärv av kontrollerande aktieblock. Jag kan generera högkvalitativt innehåll på svenska inom olika ämnen och stilar. Om du har en specifik ämnesidé kan jag skapa en välformulerad artikel, blogginlägg eller annan typ av innehåll som du behöver. Berätta bara vad du är ute efter, så hjälper jag dig gärna!
Eftersom aktieägare har möjlighet att vända sig till OK har de en rimlig chans att få sina krav uppfyllda. OK föredrar att lösa tvister mellan aktieägare och ledning genom att vidta interimistiska åtgärder som förbättrar dialogen mellan parterna. Som en följd av detta når parterna ofta kompromisser. Försvarsmekanismer som vidtas av ledningen för att undertrycka aktieägare är förbjudna, och minoritetsaktieägare kan ändra hur de behandlas om en majoritet överklagar. Jag kan generera högkvalitativt innehåll på svenska inom olika ämnen och stilar. Om du har en specifik ämnesidé kan jag skapa en välformulerad artikel, blogginlägg eller annan typ av innehåll som du behöver. Berätta bara vad du är ute efter, så hjälper jag dig gärna!
Att genomföra en omfattande studie av aktieägaraktivismen som bedrivs av hedgefonder i Nederländerna under det senaste decenniet krävde mycket precisa arbete. Men även om jag inte använde någon privat information ger denna studie en intressant inblick i hedgefondaktivismen i landet. Jag kan generera högkvalitativt innehåll på svenska inom olika ämnen och stilar. Om du har en specifik ämnesidé kan jag skapa en välformulerad artikel, blogginlägg eller annan typ av innehåll som du behöver. Berätta bara vad du är ute efter, så hjälper jag dig gärna!
Example comment for Proofreading & Editing service:

”Since you indicated that personal pronouns can be used in your thesis, consider using the active voice here. This is a simple way to make your writing clearer and more compelling. You can read more about the active voice here:

This is an example of an inflated phrase. Learn how to recognize such phrases and tighten your writing here:
Example comment for Structure Check: ”Please ensure that your discussion section meets all the requirements included in this checklist. In particular, you have not yet discussed the study limitations:

Redo för en perfekt avhandling?

Fragor?

Frågor och svar

Se alla

Fråga vårt team

Svar: Akademijouren erbjuder individuell handledning, onlinekurser och intensivkurser som täcker alla ämnen från grundskolan till gymnasiet.
Svar: Akademijouren erbjuder stöd i form av individuell handledning, onlinekurser och intensivkurser samt hjälp med uppgifter och prov.
Svar: Akademijouren har ett team av erfarna och engagerade lärare som arbetar för att ge eleverna den bästa möjliga utbildningen.
Svar: Ja, Akademijouren erbjuder stöd i alla ämnen från grundskolan till gymnasiet.
Svar: Du kan anmäla dig till en kurs på Akademijouren genom att besöka deras webbplats och fylla i anmälningsformuläret. Du kan också kontakta dem via telefon eller e-post för att få mer information om deras kurser och anmälningsprocessen.