examensarbete Uppsats & Skriv tips

Så här hanterar du plagiat och citat i din uppsats eller examensskrivning

Plagiat är ett allvarligt problem inom akademiska sammanhang, där det kan leda till disciplinära åtgärder och förlust av kredibilitet. Därför är det viktigt att veta hur...

examensarbete Uppsats & Skriv tips

Exempel på ett examensarbete inom ekonomi: En analys av faktorer som påverkar valutakursen för en viss valuta

Valutakurser är ett komplext område inom ekonomi som påverkas av många faktorer. Ett examensarbete inom ekonomi kan handla om att undersöka och analysera dessa faktorer och...