examensarbete Uppsats & Skriv tips

Så här hanterar du plagiat och citat i din uppsats eller examensskrivning

Plagiat är ett allvarligt problem inom akademiska sammanhang, där det kan leda till disciplinära åtgärder och förlust av kredibilitet. Därför är det viktigt att veta hur...