Uppsats & Skriv tips

Så förbereder du dig för att skriva en vinnande svenska uppsats

Att skriva en vinnande svenska uppsats kräver förberedelse och ett väl genomtänkt arbetssätt. Det är viktigt att ta sig tid att förbereda sig på rätt sätt...

plagiat

Plagiat: Från omedvetenhet till brott

Plagiat är ett allvarligt problem inom akademin och det kan ske av olika anledningar, från omedvetenhet till medveten fusk. Det är viktigt att känna till vad...